Vietjet Air dẫn đầu số lượt bay chậm, hủy chuyến năm 2018

.
Nguồn: phapluatnet.vn