Cách hành xử của Lavie khi nhận phản ánh "chai nước có mùi xà phòng"?

.
Nguồn: phapluatnet.vn