Tết 2019: Không in tiền mệnh giá dưới 10.000 đồng

.
Nguồn: phapluatnet.vn