Techcombank bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó Tổng Giám đốc

.
Nguồn: phapluatnet.vn